piatok, 11. mája 2012

Ako vzniká kniha

Žiadna kniha nevzniká ľahko. A už vôbec nie tá, ktorú tvoria prváčikovia. Nie je to preto, že by boli málo šikovní, len sa s mnohými vecami stretávajú po prvýkrát a musia sa ich najskôr naučiť. Počas školského roku sa krok za krokom oboznamovali nielen s jednotlivými písmenkami, ale najmä s tým, ako sa taká kniha tvorí.Vďaka usilovnej práci a nemalej trpezlivosti už vedia, čo je pri vzniku knihy dôležité.
Samotnej tvorbe knihy predchádzala dlhá diskusia o tom, ako sa bude volať. Nadpis by mal všetkým napovedať, o čom daná knižka je a komu je určená. Nakoniec zvíťazila kombinácia viacerých návrhov. Názov ŠTRBAVÁ ABECEDA hovorí o tom, že čitatelia sa na stránkach knižky stretnú so všetkými písmenami abecedy. A keďže autormi sú prváčence, ktorým sa práve v prvom ročníku vymieňajú mliečne zúbky za trvalé, rozhodli sme sa, že najlepšie bude, ak bude aj tá naša knižka štrbavá. Aspoň lepšie zapadne medzi nás. Veď v celej triede sme nenašli jediného žiaka, ktorého úsmev by nezdobila aspoň jedna dočasná medzierka. Na internetových stránkach sme si pre istotu overili, či knižku s takýmto názvom doteraz ešte nikto nenapísal. Tento krok bol veľmi dôležitý,aby sme neporušili autorské práva niekoho iného.
Nad obrázkom na titulnej strane sme dlho nepremýšľali. Nalepili sme na ňu fotografie našich vysmiatych tváričiek. Prečo práve tých? Veď čo môže lepšie vystihovať názov tejto knihy ako štrbavé úsmevy jej tvorcov!? Navyše, vďaka nim sa stal obal farebnejším a zaujímavejším.
Samotné texty k jednotlivým písmenám vznikali najmä na hodinách slovenského jazyka. V rámci sluchovej rozcvičky sme tvorili slová, ktoré sa začínajú aj končia rovnakou hláskou, súťažili sme vo vymýšľaní slov začínajúcich sa na dané písmenko, tvorili vlastné vety, dokončievali začaté... Pri precvičovaní nového písmenka sme vymýšľali tajničky, osemsmerovky, dopĺňali hrebeňovky... Najviac nás však bavilo tvorenie vlastných príbehov, hádaniek a básničiek. Niektoré sú veselé, iné trošku nezmyselné. Všetky sme však vymýšľali úplne samy, a preto sme na ne náležite hrdí.
No a aká by to bola kniha pre deti, keby v nej chýbali ilustrácie? Väčšina z nich vznikla na hodinách výtvarnej výchovy, ale maľovali sme aj počas triednických hodín či krúžku. Výnimkou nebolo ani kreslenie v skicári na informatickej výchove. Nebolo to však vždy jednoduché. Obrázky museli súvisieť s daným písmenkom a ešte aj dopĺňať text na danej stránke. Nakoniec sme to však zvládli a každú stranu dopĺňa hneď niekoľko pestrofarebných ilustrácií. Sú výnimočné aj tým, že mnohé z nich sú priestorové a z knižky tak trochu vykúkajú.
Ako posledné sme doplnili mená autorov. Aby sme všetkým dokázali, že ani jedno z písmen abecedy nám nerobí ťažkosti, tak písaným písmom a vlastnou rukou. Keďže sme však všetci zároveň aj ilustrátormi, museli sme svoje mená vpísať do knižky ešte raz. Tentoraz to však bolo v programe Word, kde si každý zvolil takú veľkosť, tvar a farbu písma, aké sa mu páčili. Po doplnení roku vydania, v ktorom knižka vznikla, sme si ju dali zviazať. No a toto je jej konečná podoba:

 
Svetlo sveta uzrela 11. mája 2012, kedy bola počas besiedky ku Dňu matiek slávnostne pokrstená. Keďže existuje len v jednom exemplári, nekrstili sme ju vodou, aby sme si ju nezničili, ale lentilkami. Zdali sa nám najvhodnejšie preto, lebo sú to cukríky, ktoré neodmietne snáď žiadne dieťa. Navyše sa v nemalej miere podieľajú na tom, aby spôsobili štrbavosť aj v neskoršom veku. Takže k našej Štrbavej abecede skvele pasovali.
Za krstnú mamu sme si zvolili dlhoročnú pracovníčku Mestskej knižnice v Ilave, pani Ľubomíru Luhovú. Nielenže celý svoj život zasvätila knihám, ale osobne pozná aj  mnohých významných spisovateľov, s ktorými organizuje stretnutia aj pre žiakov našej školy. V svojom "knižnom kráľovstve" dokáže na počkanie vyhľadať akúkoľvek knihu, či už je to klasika alebo najnovšia knižná novinka. Sme radi, že prijala pozvanie a naša kniha sa jej páčila. Zaželala nám veľa úspechov a ďalších tvorivých nápadov. Ďakujeme za milé slová, veríme, že sa v blízkej dobe naplnia.


Slávnostný krst sme zakončili chutným občerstvením, o ktoré sa postarali ochotné mamičky. Nemohlo chýbať ani krájanie nádhernej torty - sladkej verzie našej knihy. Strávili sme príjemné popoludnie, na ktoré tak skoro nezabudneme. Ak sa takto cítia všetci spisovatelia, ktorí práve dopísali svoju knihu, ani sa im nečudujeme, že sa onedlho pustia do písania ďalšej.